การกำกับดูแลเทคโนโลยีทางการเงินกับ Blockchain และเงินตราเสมือน (Virtual Currency) กรณีศึกษา : ประเทศสิงคโปร์[1]

ดาวน์โหลดบทความ (ไม่เป็นทางการ) pdf 
 
[1] จัดทำโดย นางสาวจันทพร ศรีโพน บุคลากรจัดทำข้อมูลทางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา