ภาพจาก : money.sanook.com
    
                     ข้อตกลงยอมรับร่วม หรือ MutualRecognitionArrangements: MRAs เป็นข้อตกลงที่เป็นการกำหนดเงื่อนไขของการยอมรับร่วมกันระหว่างคู่ภาคี
  
                     อ่านต่อ : ดาวน์โหลดบทความไฟล์ PDF.