ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: ร่างกฎหมายนิวเคลียร์ตามหลักสูตรที่จัดโดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ.pdf