7th Meeting of The Sub-Regional Ministerial Steering Committee On Transboundary Haze Pollution In The Mekong Sub-Region

7th Meeting of The Sub-Regional Ministerial Steering Committee On Transboundary Haze Pollution In The Mekong Sub-Region

( Foreign news )

                         เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๑๕๖๑ มีการจัดประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๗ (The Seventh Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution in the Mekong Sub-Region: 7th MSC Mekong) โดยมีคณะรัฐมนตรีและคณะผู้แทนซึ่งรับผิดชอบในด้านที่ดินและไฟป่าจากกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม รวมถึงรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและองค์กรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นก่อนการจัดประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับมลพิษหมอกควันข้ามประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๑๓ (Meeting of the Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution in the Mekong Sub-Region :13th TWG Mekong) 
ASEAN-Kicks-Off Monitoring2 Master Plan on ASEAN Connectivity 2025

ASEAN-Kicks-Off Monitoring2 Master Plan on ASEAN Connectivity 2025

( Foreign news )

                      SINGAPORE, 5 September 2018 – More than ninety participants from the ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC), ASEAN sectoral bodies, National Coordinators and National Focal Points for the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 gathered in Singapore for the MPAC 2025 Monitoring, Review and Evaluation (MRE) Meeting.
The 39th Meeting of the ASEAN Senior Officials on Drug Matters

The 39th Meeting of the ASEAN Senior Officials on Drug Matters

( Foreign news )


​BANDAR SERI BEGAWAN, 4 September 2018 – The 39th Meeting of ASOD was hosted by the Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam from 28-30 August 2018, and attended by representatives from all ASEAN Member States and the ASEAN Secretariat. ASOD this year also met its counterparts from China, the Republic of Korea and Russia.
 
ASEAN Economic Ministers meet in Singapore

ASEAN Economic Ministers meet in Singapore

( Foreign news )

                     เมื่อระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ สิงคโปร์ได้จัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องอีก ๓ การประชุม ได้แก่ การประชุมคณะที่ปรึกษาอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Consultations) ครั้งที่ ๒๑ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประชุมระดับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Economic) ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ในการนี้มีนาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และนาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุม
First Turkey-ASEAN trilateral meeting held in -Singapore

First Turkey-ASEAN trilateral meeting held in -Singapore

( Foreign news )

The first-ever Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-Turkey Trilateral Ministerial Meeting was held in Singapore on Aug. 1, according to Turkish diplomatic sources.
ASEAN Secretary-General-highlights closer engagement with Japan’s private sector

ASEAN Secretary-General-highlights closer engagement with Japan’s private sector

( Foreign news )

                  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวปราศรัยถึงความสำคัญของการสนทนาและการมีส่วนร่วมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างอาเซียนกับภาคเอกชน ในการประชุมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอาเซียน (Federation of Japanese Chambers of Commerce and Industry in ASEAN: FJCCIA) ณ นครโฮจิมินห์ เวียดนาม ที่จัดขึ้นโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น 
ASEAN launches region-wide Car-Free Day initiative

ASEAN launches region-wide Car-Free Day initiative

( Foreign news )

                      โครงการวันปลอดการใช้รถของอาเซียน (ASEAN Car Free Day: CFD) มีการเปิดตัวขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้การนำของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอินโดนีเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยจะเป็นการเปิดพื้นที่พิเศษหรือถนนซึ่งจะไม่มีการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ประชากรในอาเซียนได้ทำกิจกรรมทางกายและกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเป็นการนำของชุมชน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในอาเซียน
Asean has long talk with Myanmar over ‘complicated’ Rohingya issue

Asean has long talk with Myanmar over ‘complicated’ Rohingya issue

( Foreign news )

                  อาเซียนร่วมหารือกับเมียนมาในประเด็นเกี่ยวกับความซับซ้อนของปัญหา “โรฮิงญา” ซึ่งเป็นปัญหาที่แม้จะไม่ได้อยู่ในวาระของการประชุม แต่มักจะได้รับการกล่าวถึงเป็นระยะในแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ASEAN, Republic of Korea Renew commitment to strengthen partnership

ASEAN, Republic of Korea Renew commitment to strengthen partnership

( Foreign news )

                            SEOUL, 22 June 2018 – Senior Officials of ASEAN and the Republic of Korea (ROK) participating in the 22nd ASEAN-ROK Dialogue on 21 June in Seoul reaffirmed the importance of the ASEAN-ROK Strategic Partnership and renewed commitment to forge closer ties.
China, Asean usher in new era of cooperation

China, Asean usher in new era of cooperation

( Foreign news )

                                KUNMING, China — As China and the Association of Southeast Asian Nations (Asean) celebrate the 15th anniversary of strategic partnership this year, a new era of cooperation has begun to enhance connectivity in various areas.
THE FIFTH REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) INTERSESSIONAL MINISTERIAL MEETING

THE FIFTH REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) INTERSESSIONAL MINISTERIAL MEETING

( Foreign news )

                 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีจาก ๑๖ ประเทศสมาชิกในความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional comprehensive economic partnership: RCEP) เข้าร่วมการประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมได้ตระหนักถึงการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของการเจรจา RCEP รวมถึงหลักการและวัตถุประสงค์สำหรับการเจรจาต่อรองความร่วมมือ RCEP และได้เน้นย้ำความสำคัญของสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่จะต้องเผชิญจากระบบการค้าแบบขั้วอำนาจเดียว (unilateral trade)  และผลกระทบที่เกิดจากระบบการค้าแบบพหุภาคี (multilateral trading system) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ยืนยันถึงการประสานงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปของความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค เพื่อมุ่งไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจผ่านการมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์จากการผนวกรวมเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน
ASEAN to mainstream gender perspective in disaster management strategies

ASEAN to mainstream gender perspective in disaster management strategies

( Foreign news )

                  ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM) ครั้งที่ ๓๒ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้นำจากองค์กรการจัดการภัยพิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN National Disaster Management Organizations) ได้มีการประชุมหารือในประเด็นเรื่องสตรีกับการจัดการภัยพิบัติ