ติดต่อเรา

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา(ประเทศไทย)
1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 
 

โทรศัพท์ : 0-2222-0206-9
โทรสาร : 0-2226-6201
อีเมลล์ : [email protected]
เว็บไซด์ :  www.krisdika.go.th , www.lawreform.go.th

ต้องกรอกรายละเอียดทุกช่อง